Authors

Showing 1-20 of 22 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1YelegenovaМ(not set)
2YelesbayNurzhuman.a.sh_januya@mail.ru
3Yerbulatova I(not set)
4YerdembekovBAerdembekov@gmail.com
5Yergaliyeva RA(not set)
6YergalymovaZhannaYergalymkyzyyergalymova@mail.ru
7YerikGulnuryerikgulnur88@mail.ru
8YerkhojayevaMarzhan87mali87@mail.ru
9YerkhojayevaMarzhanmali871910@gmail.com
10Yerlanova М(not set)
11YermagambetovaAlmashSadykovnaermagambetova44@mail.ru
12YersainovaAsselBaurzhanovnaasel_ersainova@mail.ru
13YeskeyevaMagripaKaynarbayevnamag61103@inbox.ru
14Yeslyam AB(not set)
15YessembekovaShyrynkulTukenovnaiesiembiekova@mail.ru
16Yessenova А(not set)
17YessentemirovaAaigul.yessentemirova@mail.ru
18YuldashevaKamolaSevdiyarovnakamola.yuldasheva@ayu.edu.kz
19YuldashevaKamolaSevdiyarovnakamolasevdiyarovna@gmail.com
20Yussup А(not set)