Authors

Showing 1-20 of 697 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Bizhkenova А Еabizhkenova@mail.ru
2Eskindirova Manshuk Zhumabayevnamanshuk-eskindirova@yandex.kz
3Gauriyeva Gulzhan Mukhametkaliyevna gauriyeva_gm@enu.kz
4Seisenbiyeva Е(not set)
5Madibayeva К(not set)
6IbragimovaElmiraibragimova_elmira@mail.ru
7Nergiz B(not set)
8Yussup А(not set)
9DzhakupovaGulzata.ospangaliev@mail.ru
10Меirambekova L(not set)
11DzhakupovaGulzatgulzat.djakupova@mail.ru
12AbidenkyzyAinurainurbai-67@mail.ru
13Sabitova L(not set)
14MukhametkaliAidaaida.muhametkali@gmail.com
15DoszhanG(not set)
16Yerbulatova I(not set)
17AbidenkyzyAinurainur6721@mail.ru
18 Salimov T(not set)
19Zhumataev Е(not set)
20Zhumagulova А(not set)