Authors

Showing 1-20 of 697 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1Bizhkenova А Еabizhkenova@mail.ru
2Eskindirova Manshuk Zhumabayevnamanshuk-eskindirova@yandex.kz
3Gauriyeva Gulzhan Mukhametkaliyevna gauriyeva_gm@enu.kz
4Loginova (not set)
5Aimoldina A A(not set)
6Kalizhanova AnnaNikolaevnaanna.kalizhanova2017@gmail.com
7Abdiqalyq Kunimzhan Sadirqyzykun_jan.16@mail.ru
8Orazbek Maktagul Socialkyzymakpal_zere@mail.ru
9Abaideldanova Meruyert anekalubov@gmail.com
10Alefirenko Nikolai Fedorovich alefirenko@bsu.edu.ru
11Zhalmakhanov Sh.Sh.szhalmakhanov@bk.ru
12Aimukhambet Zh.A. a_zhanat@mail.ru2
13Kadyskyzy A(not set)
14Kasymova AA(not set)
15Zarkesheva AE(not set)
16Khamitova AG(not set)
17Еsеngаlieva AM(not set)
18Sadykova AT(not set)
19Makhambetova A(not set)
20Sharip AZh(not set)